wolny


wolny
I.
Dać, zostawić komuś wolną rękę zob. ręka 16.
Mieć wolną głowę zob. głowa 38.
Mieć wolną rękę zob. ręka 33.
Wolna amerykanka zob. amerykanka.
Wolna droga! zob. droga 30.
Wolna miłość zob. miłość 2.
Wolna wola zob. wola 8.
Wolne chwile (wolna chwila) zob. chwila 3.
Wolne żarty zob. żart 4.
Wolny jak ptak zob. ptak 3.
Wolny strzelec zob. strzelec.
Wolny temat zob. temat 3.
II.
Pracować, poruszać się itp. na wolnych obrotach zob. obrót 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.